Woningcorporaties

Meld u op tijd aan bij WOZ-Consultants. Wij moeten binnen zes weken na dagtekening van de gemeentelijke aanslagen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de gemeente.

Woningcorporaties en WOZ-waarde

Door de hoogte van de WOZ-waarden kan een woningcorporatie jaarlijks de ontwikkeling van haar vastgoed goed volgen. Daarnaast is de hoogte van de WOZ-waarden de grondslag voor de aanslag OZB. Bij sommige gemeenten wordt de hoogte van de WOZ-waarden ook als grondslag gebruikt bij de vaststelling van de rioolheffing. Naast deze financiële gevolgen, heeft de hoogte van de WOZ-waarde ook fiscale gevolgen voor de vennootschapsbelasting. Gebouwen mogen worden afgeschreven tot de hoogte van de WOZ-waarde. Een lagere WOZ-waarde betekent dus ruimere afschrijvingsmogelijkheden.

Onze ervaring is dat gemiddeld 15% van het corporatiebezit is overgewaardeerd.

Deze overwaardering is vooral het gevolg van het ontbreken van goede referentieverkopen voor bepaalde bouwstromen. Zeker in wijken en buurten die grotendeels bestaan uit corporatiebezit gaat het vaak verkeerd. Gemeenten houden bij het bepalen van de WOZ-waarde onvoldoende rekening met de onderhoudstoestand en het luxe-niveau van de woningen.

Betaalplannen WOZ-bezwaar

Wat betaalt u voor onze dienstverlening? U kiest uit onze drie betaalplannen.

Betaalplan 1. No cure no pay:

WOZ-Consultants biedt u een volledige screening van uw vastgoed-areaal, maakt bezwaar waar nodig en gaat eventueel in beroep. U betaalt WOZ-Consultants alleen over de succesvolle verlagingen van de WOZ-waarden. De hoogte van het bedrag is 25% (excl. BTW) van het OZB-voordeel van één jaar. Daarnaast vergoedt de gemeente onze kosten als de WOZ-waarden van de woningen succesvol worden verlaagd.

Betaalplan 2. Vaste projectprijs: 

WOZ-Consultants biedt woningcorporaties een volledige screening van uw vastgoed-areaal, vooroverleg met de gemeente, maakt bezwaar waar nodig en gaat eventueel in beroep. U betaalt een vaste projectprijs, waarvan u het tarief ziet in onderstaande tabel. Bij de behandeling van navolgende belastingjaren daalt dit tarief met 50%.

Aantal woningenPrijs per woningProjectprijsUren ondersteuning
1.000€ 4,00€ 4.000,-62
2.000€ 3,80€ 7.600,-117
3.000€ 3,60€ 10.800,-166
4.000€ 3,40€ 13.600,-209
5.000€ 3,20€ 16.000,-246
6.000€ 3,00€ 18.000,-277
7.000€ 2,80€ 19.600,-302
8.000€ 2,60€ 20.800,-320
9.000€ 2,40€ 21.760,-332
10.000€ 2,20€ 22.000,-338
12.000€ 2,10€ 25.200,-388
14.000€ 2,00€ 28.000,-431
16.000€ 1,90€ 30.400,-468
18.000€ 1,80€ 32.400,-498
20.000€ 1,70€ 34.000,-523
>20.000Maatwerk

Bespaar op de WOZ-waarde

Een lagere WOZ-waarde kan u als woningbouwvereniging / woningcorporatie al snel tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s belastingvoordeel per jaar opleveren. Daarnaast zorgen juiste WOZ-waarden voor een goed waardebeeld van uw vastgoed.

WOZ-Consultants is gespecialiseerd in het verlagen van WOZ-waarden in vooroverleg, bezwaar-, beroep- en hoger beroep procedures. We hebben de expertise en ervaring om dergelijke massale processen te controleren en correct af te handelen.

Vooroverleg met de gemeente

Wij adviseren u om met de gemeente te overleggen over de vast te stellen WOZ-waarden nog voor u de gemeentelijke aanslagen ontvangt. Wij begeleiden dit proces graag voor u en stellen een vaststellingsovereenkomst op met alle gemaakte afspraken en verlaagde WOZ-waarden. Dit traject voorkomt dat u achteraf nog bezwaar tegen de WOZ-waarden moet maken.

Doorlooptijd van de behandeling bezwaar

Gelet op het grote aantal objecten en de zorgvuldigheid waarmee wij te werk gaan, betreft de doorlooptijd van de behandeling in bezwaarfase gemiddeld vier tot zes maanden.

Procedure WOZ-bezwaar

Wij moeten binnen zes weken na dagtekening van de gemeentelijke aanslagen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de gemeente. Wij doorlopen de volgende stappen:

  1. Matchen administratieve gegevens van de woningcorporatie met de gegevens van de gemeente;
  2. Splitsen in bouwstromen en controleren objectkenmerken;
  3. Controleren van WOZ-waarden en afbakenen onjuist gewaardeerde bouwstromen;
  4. Taxeren en rekenkundig onderbouwen van de door de gemeente onjuist gewaardeerde bouwstromen;
  5. Schrijven bezwaarschriften per bouwstroom en, indien noodzakelijk, verschijnen ter hoorzitting bij de gemeente;
  6. Controle uitspraak op bezwaar;
  7. Terugkoppeling dossier.

U bent altijd en volledig op de hoogte van de voortgang. Als opdrachtgever krijgt u namelijk online toegang tot uw dossier.