Woningcorporaties

Meld u op tijd aan bij WOZ-Consultants. Wij moeten binnen zes weken na dagtekening van de gemeentelijke aanslagen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de gemeente.

Woningcorporaties en WOZ-waarde

Door de hoogte van de WOZ-waarden kan een woningcorporatie jaarlijks de ontwikkeling van haar vastgoed goed volgen. Daarnaast is de hoogte van de WOZ-waarden de grondslag voor de aanslag OZB. Bij sommige gemeenten wordt de hoogte van de WOZ-waarden ook als grondslag gebruikt bij de vaststelling van de rioolheffing. Naast deze financiële gevolgen, heeft de hoogte van de WOZ-waarde ook fiscale gevolgen voor de vennootschapsbelasting, box3 en heeft de hoogte van de WOZ-waarde invloed op de puntentelling van de woning.

Onze ervaring is dat gemiddeld 15% van het corporatiebezit is overgewaardeerd.

Deze onjuiste waardering is vooral het gevolg van het ontbreken van goede referentieverkopen voor bepaalde bouwstromen. Zeker in wijken en buurten die grotendeels bestaan uit corporatiebezit gaat het vaak verkeerd. Daarnaast houden gemeenten bij het bepalen van de WOZ-waarde onvoldoende rekening met de onderhoudstoestand en het luxe-niveau van de woningen.

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor sociale huurwoningen en middenhuur (vanaf 1-1-2024) geeft de kwaliteit van de woning aan. Het wordt ook wel het puntensysteem genoemd. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Hoe hoger de kwaliteit, des te meer punten en hoe hoger de huurprijs. De WOZ-waarde is tevens een onderdeel van deze punten en kan dus van groot belang zijn. Ook controleren wij op dit punt of de WOZ-waarde juist is vastgesteld. Op deze manier kan gecontroleerd worden of de WWS-punten en de WOZ waarden in een lijn liggen en dus correct zijn.

Vooroverleg met de gemeente

Wij adviseren u om met de gemeente te overleggen over de vast te stellen WOZ-waarden nog voor u de gemeentelijke aanslagen ontvangt. Wij begeleiden dit proces graag voor u en stellen een vaststellingsovereenkomst op met alle gemaakte afspraken en verlaagde WOZ-waarden. Dit traject voorkomt dat u achteraf nog bezwaar tegen de WOZ-waarden moet maken.

Veel gemeenten nodigen woningcorporaties uit voor vooroverleg. In het vooroverleg worden de waarden besproken en kan er vaak vooraf waarden afgestemd worden doordat er omstandigheden zijn die een aanpassing rechtvaardigen. Wij adviseren u om met de gemeente te overleggen over de vast te stellen WOZ-waarden voor u de gemeentelijke aanslagen ontvangt. Wij begeleiden dit proces graag voor u om voor u een zo’n goed mogelijke WOZ-waarden van uw woningareaal te krijgen. Dit traject voorkomt dat u achteraf nog bezwaar tegen de WOZ-waarden moet maken, u de begeleiding krijgt van één van onze experts en een goed uitgangspunt heeft voor de komende jaren.

Betaalplannen WOZ-bezwaar

Wat betaalt u voor onze dienstverlening? U kiest uit onze twee betaalplannen.

Betaalplan 1. No cure no pay:

WOZ-Consultants biedt u een volledige screening van uw vastgoed-areaal, maakt bezwaar waar nodig en gaat eventueel in beroep. U betaalt WOZ-Consultants alleen over de succesvolle verlagingen van de WOZ-waarden. De hoogte van het bedrag is 40% (excl. BTW) van het OZB-voordeel van één jaar. Daarnaast vergoedt de gemeente onze kosten als de WOZ-waarden van de woningen succesvol worden verlaagd.

Betaalplan 2. Vaste projectprijs: 

WOZ-Consultants biedt woningcorporaties een volledige screening van het vastgoed-areaal, vooroverleg met de gemeente, maakt bezwaar waar nodig en gaat eventueel in beroep. U betaalt een vaste projectprijs, waarvan u het tarief ziet in onderstaande tabel. Bij de behandeling van navolgende belastingjaren daalt dit tarief met 50%.

Aantal woningenPrijs per woningProjectprijsUren ondersteuning
1.000€ 4,00€ 4.000,-62
2.000€ 3,80€ 7.600,-117
3.000€ 3,60€ 10.800,-166
4.000€ 3,40€ 13.600,-209
5.000€ 3,20€ 16.000,-246
6.000€ 3,00€ 18.000,-277
7.000€ 2,80€ 19.600,-302
8.000€ 2,60€ 20.800,-320
9.000€ 2,40€ 21.760,-332
10.000€ 2,20€ 22.000,-338
12.000€ 2,10€ 25.200,-388
14.000€ 2,00€ 28.000,-431
16.000€ 1,90€ 30.400,-468
18.000€ 1,80€ 32.400,-498
20.000€ 1,70€ 34.000,-523
>20.000Maatwerk

Doorlooptijd van de behandeling bezwaar

Gelet op het grote aantal objecten en de zorgvuldigheid waarmee wij te werk gaan, betreft de doorlooptijd van de behandeling in bezwaarfase gemiddeld vier tot zes maanden.

Procedure WOZ-bezwaar

Mocht het niet lukken in vooroverleg met de gemeente en de WOZ-waarden zijn volgens u niet correct dan is een bezwaarprocedure onvermijdelijk. Wij moeten binnen zes weken na dagtekening van de gemeentelijke aanslagen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de gemeente.

U bent altijd en volledig op de hoogte van de voortgang. Als opdrachtgever krijgt u namelijk online toegang tot uw dossier.