WOZ incourant vastgoed

Wij helpen u met het verlagen van de WOZ-waarde van uw incourant vastgoed.

  • No cure no pay
  • U kunt bezwaar aanvragen binnen 6 weken na dagtekening
  • Onze taxateurs controleren of de WOZ-waarde te hoog is

WOZ-bezwaar voor incourant vastgoed

WOZ-Consultants is gespecialiseerd in het taxeren van incourant vastgoed. Incourant vastgoed betreft gebouwen die moeilijk vergelijkbaar zijn met gebouwen in de omgeving. Hierbij valt onder andere te denken aan voetbalstadions, ziekenhuizen en brandweerkazernes. Bezwaar maken tegen de WOZ waarde van deze bijzondere categorie van gebouwen is een vak apart.

Met een lagere WOZ waarde van uw pand betaalt u minder OZB, minder waterschapsbelasting en minder vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Ook kan een lagere WOZ waarde postitieve gevolgen hebben voor uw bedrijfsresultaat.

Argumenten WOZ-bezwaar

Voor het taxeren van dit soort objecten is zeer veel kennis nodig. Voor elk type object wordt een andere taxatiewijzer gebruikt. Per type taxatiewijzer kunnen verschillende elementen verkeerd worden toegepast door de gemeente. Twijfelt u of de WOZ waarde juist is? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens, wij helpen u graag verder.

Procedure WOZ-bezwaar

WOZ-Consultants heeft namens vele eigenaren van incourant vastgoed succesvol bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Voordat wij namens u bezwaar aantekenen, beoordelen onze taxateurs gratis of de WOZ-waarde te hoog is. Als uit deze beoordeling blijkt dat de WOZ waarde te hoog is vastgesteld, kunnen wij namens u bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking bij de gemeente. Hiervoor dient u WOZ-Consultants te machtigen. Na ontvangst van de machtiging, de overeenkomst en een kopie van het aanslagbiljet, tekenen wij namens u bezwaar aan.