Erfbelasting en WOZ-waarde

Als u een woning erft vormt de hoogte van de WOZ-waarde de grondslag voor de erfbelasting. Vaak komt het voor dat de WOZ-waarde van de woning te hoog is vastgesteld. Een te hoge WOZ-waarde zorgt ervoor dat u te veel erfbelasting betaalt. Dit financiële nadeel loopt al snel op tot (tien)duizenden euro’s.

voordelen-erfbelasting
Start gratis erfbelasting bezwaar
No cure, no pay Erfbelasting

Wij werken op basis van no cure no pay. Dit betekent dat u alleen de kosten hoeft te voldoen als de WOZ-waarde wordt verlaagd. Lukt het ons niet om de WOZ-waarde te verlagen? Dan nemen wij ons verlies en brengen wij geen kosten bij u in rekening.

  • Woningen tot € 500.000,-

    € 695 incl. BTW

  • Woningen tussen € 500.000,- en € 1.000.000,-

    € 850 incl. BTW

  • Woningen boven € 1.000.000,-

    € 975 incl. BTW

Tegemoetkoming in de kosten

Afhankelijk van het verloop van uw procedure ontvangt u van de gemeente een tegemoetkoming in de gemaakte kosten welke kan oplopen tot 40%. Uw eigen bijdrage is veelal ruim lager dan het bedrag vermeld in bovenstaande opsomming.

Vrijstelling erfbelasting 2023

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

Relatie tot overledeneVrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)€ 723.526
Kinderen€ 22.918
Kleinkinderen€ 22.918
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 68.740
Ouders *€ 54.270
Alle overige personen€ 2.418
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 54.270. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 54.270.

Percentages erfbelasting 2023

Welk belastingpercentage van toepassing is boven het bedrag van de vrijstelling wordt ook bepaald aan de hand van uw relatie met de erflater.

Tariefgroeptot € 138.641meer dan € 138.642
Partners en kinderen10%20%
Kleinkinderen18%36%
Overig30%40%

Rekenvoorbeeld: erven van uw ouders

Hoeveel kunt u besparen op de erfbelasting als u een woning erft van uw ouders? In het onderstaande rekenvoorbeeld is de besparing € 8.000,-.

Voor bezwaarNa bezwaar
WOZ-waarde€ 400.000,-€ 360.000,-
Hypotheekschuld€ 150.000,-€ 150.000,-
Vrijstelling€ 22.918,-€ 22.918,-
Belaste verkrijging€ 227.082,-€ 187.082,-
Erfbelasting
10% over eerste € 138.641€ 13.864.-€ 12.672,-
20% over de rest€ 17.688,-€ 12.466,-
U betaalt:€ 31.372€ 25.138,-

Rekenvoorbeeld: erven van uw tante

Hoeveel kunt u besparen op de erfbelasting als u een woning erft van uw tante? In het onderstaande rekenvoorbeeld is de besparing € 20.000,-.

Voor bezwaarNa bezwaar
WOZ-waarde€ 600.000€ 550.000
Hypotheekschuld€ 200.000€ 200.000
Vrijstelling€ 2.418€ 2.418
Belaste verkrijging€ 397.582€ 347.582
Erfbelasting
30% over eerste € 138.641€ 41.592€ 41.592
40% over de rest€ 103.576€ 83.576
U betaalt:€ 145.168€ 125.168

Succesvolle besparingen op erfbelasting

erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven