Erfbelasting en WOZ-waarde

Als u een woning erft vormt de hoogte van de WOZ-waarde de grondslag voor de erfbelasting. Vaak komt het voor dat de WOZ-waarde van de woning te hoog is vastgesteld. Een te hoge WOZ-waarde zorgt ervoor dat u te veel erfbelasting betaalt. Dit financiële nadeel loopt al snel op tot (tien)duizenden euro’s.

voordelen-erfbelasting

Erfbelasting

Zoals u weet speelt de WOZ-waarde van een koopwoning uit een erfenis een cruciale rol bij het bepalen van de erfbelasting die u als erfgenaam moet betalen. In welke mate heeft de WOZ-waarde invloed op de nalatenschap en hoe kunt u hiermee geld besparen?

De WOZ-waarde is de geschatte waarde van de woning volgens de gemeente en vormt de basis voor verschillende belastingen, waaronder erfbelasting. Een te hoge WOZ-waarde kan resulteren in een aanzienlijk hogere aanslag erfbelasting voor u als erfgenaam. Gelukkig zijn er manieren om deze last te verminderen. Het is daarom essentieel om de WOZ-waarde van de woning kritisch te bekijken en te zorgen voor een correcte waardering.

Onze experts kunnen u helpen bij het kritisch bekijken van de WOZ-waarde met alle juridische en taxatietechnische zaken die daar bij komen kijken. Wij begeleiden u ook bij het nemen van de juiste stappen om de WOZ-belastingdruk binnen de nalatenschap te minimaliseren. Bespaar geld op uw erfenis en zorg ervoor dat u als erfgenaam niet onnodig veel erfbelasting hoeft te betalen. Neem vandaag nog contact met ons op voor advies op maat en ontdek hoe u uw erfbelasting kunt minimaliseren.

Werkwijze en kosten

Eerst zal een taxateur de WOZ-waarde van het pand in kwestie controleren. Deze controle doen we gratis! Indien naar ons oordeel de kans bestaat de WOZ-waarde te verlagen, zullen wij in overleg met u de procedure opstarten om de WOZ-waarde verlaagd te krijgen. Wij doen dit op basis van No cure No pay dus u loopt geen risico! Indien wij de WOZ-waarde voor u verlagen en u dus duizenden euro’s erfbelasting bespaard heeft, zijn de kosten voor u als volgt:

Prijs bezwaarfase
Woningen tot € 500.000,- € 695,- incl. BTW
Woningen tussen € 500.000,- tot € 1.000.000,- € 850,- incl. BTW
Woningen boven € 1.000.000,- € 975,- incl. BTW

Let op! Een deel van deze kosten kunt u mogelijk weer vergoed krijgen indien de WOZ-waarde wordt verlaagd. Wij vragen in onze bezwaarprocedures daarom altijd om deze kostenvergoeding. Afhankelijk van het verloop van uw procedure ontvangt u van de gemeente een tegemoetkoming in de gemaakte kosten welke kan oplopen tot maximaal 40%.

De procedure

Nadat wij samen met u hebben besloten om de procedure op te starten, ziet deze procedure er als volgt uit:

Stap 1: Eerst ontvangen wij de benodigde stukken van u. Wat hebben wij van u nodig? Een getekende machtiging en overeenkomst, de WOZ-beschikking/OZB-aanslag (indien aanwezig), akte van erfrecht of een ander document waaruit duidelijk blijkt dat u erfgenaam bent.

Stap 2: Als er geen recente beschikking voorhanden is (minder dan 6 weken oud) vragen we eerst de zogenaamde “Nieuw belanghebbende beschikking” voor u op. Op dit verzoek moet een gemeente binnen 8 weken reageren. In deze fase proberen we al de waarde door de gemeente correct vastgesteld te krijgen. Als dat lukt is een bezwaarfase niet meer nodig.

Stap 3: Als na ontvangst van de beschikking blijkt dat de WOZ-waarde (nog steeds) te hoog is, zullen wij hiertegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift met een eigen WOZ-taxatie wordt naar de gemeente gezonden.

Stap 4: Wij vragen standaard om gehoord te worden om namens u in een hoorzitting eventuele aanvullende punten te benoemen. Daarna is het afwachten wanneer de gemeente uitspraak doet.

Stap 5: Ontvangst van de uitspraak op bezwaar. De WOZ-waarde in deze uitspraak wordt door een taxateur getoetst op juistheid. Als deze nog steeds te hoog is kunnen we u desgewenst begeleiden in een beroepsprocedure. Hierover moeten we dan wel aanvullende afspraken maken.

Doorlooptijd van de behandeling bezwaar

De doorlooptijd is afhankelijk van de gemeente. In beginsel heeft de gemeente tot eind van het jaar de tijd om uitspraak te doen en mogen zij deze termijn met 6 weken verlengen. Is het bezwaar de laatste 6 weken van het jaar ingediend, dan moet de gemeente binnen 6 weken uitspraak doen. Ook deze termijn mag met 6 weken verlengd worden.

Contact opnemen?

Wij zijn op werkdagen beschikbaar van 9:00 uur t/m 12:00 uur.

Vrijstelling erfbelasting 2023

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

Relatie tot overledeneVrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)€ 723.526
Kinderen€ 22.918
Kleinkinderen€ 22.918
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 68.740
Ouders *€ 60.298
Alle overige personen€ 2.418
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 54.270. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 54.270.

Percentages erfbelasting 2023

Welk belastingpercentage van toepassing is boven het bedrag van de vrijstelling wordt ook bepaald aan de hand van uw relatie met de erflater.

Tariefgroeptot € 138.641meer dan € 138.642
Partners en kinderen10%20%
Kleinkinderen18%36%
Overig30%40%

Rekenvoorbeeld: erven van uw ouders

Hoeveel kunt u besparen op de erfbelasting als u een woning erft van uw ouders? In het onderstaande rekenvoorbeeld is de besparing € 8.000,-.

Voor bezwaarNa bezwaar
WOZ-waarde€ 400.000,-€ 360.000,-
Hypotheekschuld€ 150.000,-€ 150.000,-
Vrijstelling€ 22.918,-€ 22.918,-
Belaste verkrijging€ 227.082,-€ 187.082,-
Erfbelasting
10% over eerste € 126.723,-€ 13.864,-€ 13.864,-
20% over de rest€ 17.688,- € 9.688,-
U betaalt:€ 31.552,-€ 23.552,-

Rekenvoorbeeld: erven van uw tante

Hoeveel kunt u besparen op de erfbelasting als u een woning erft van uw tante? In het onderstaande rekenvoorbeeld is de besparing € 20.000,-.

Voor bezwaarNa bezwaar
WOZ-waarde€ 600.000€ 550.000
Hypotheekschuld€ 200.000€ 200.000
Vrijstelling€ 2.418€ 2.418
Belaste verkrijging€ 397.582€ 347.582
Erfbelasting
30% over eerste € 138.641€ 41.592€ 41.592
40% over de rest€ 103.576€ 83.576
U betaalt:€ 145.168€ 125.168

Succesvolle besparingen op erfbelasting

erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven