Notaris, erfbelasting en WOZ-waarde

Bij een overlijden komt er veel op de erfgenamen af en u als notaris bent er voor om uw cliënten zo goed mogelijk te begeleiden naar de afwikkeling van de erfenis. WOZ-Consultants biedt u een unieke mogelijkheid om samen uw cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn.

voordelen-erfbelasting

Hoe werkt het?

Op uw aangeven zal eerst contact worden opgenomen met uw cliënt.  Een taxateur zal de WOZ-waarde van het pand in kwestie controleren en dit bespreken met de klant. Deze controle doen we gratis! Indien naar ons oordeel de kans bestaat de WOZ-waarde te verlagen, zullen wij in overleg met uw cliënt de procedure opstarten om de WOZ-waarde verlaagd te krijgen. Wij doen dit overigens op basis van No cure No pay. De cliënt loopt dus geen risico! Indien wij de WOZ-waarde verlagen en uw cliënt dus duizenden euro’s erfbelasting bespaard heeft, betaalt uw cliënt onze kosten pas.

Wat zijn de kosten van de procedure voor uw cliënt?

Prijs bezwaarfase
Woningen tot € 500.000,- € 695,- incl. BTW
Woningen tussen € 500.000,-  tot € 1.000.000,- € 850,- incl. BTW
Woningen boven € 1.000.000,- € 975,- incl. BTW

Let op! Een deel van deze kosten kan de klant mogelijk weer vergoed krijgen indien de WOZ-waarde wordt verlaagd. Wij vragen in onze bezwaarprocedures daarom altijd om deze kostenvergoeding. Afhankelijk van het verloop van uw procedure ontvangt de klant van de gemeente een tegemoetkoming in de gemaakte kosten welke kan oplopen tot maximaal 40%.

De procedure

Nadat wij samen met de klant hebben besloten om de procedure op te starten, ziet deze procedure er als volgt uit:

Stap 1: Eerst ontvangen wij de benodigde stukken van de klant. Wat hebben wij van hen nodig? Een getekende machtiging en overeenkomst, de WOZ-beschikking/OZB-aanslag (indien aanwezig), akte van erfrecht of een ander document waaruit duidelijk blijkt dat zij erfgenaam zijn.

Stap 2: Als er geen recente beschikking voorhanden is (minder dan 6 weken oud) vragen we eerst de zogenaamde “Nieuw belanghebbende beschikking” voor hen op. Op dit verzoek moet een gemeente binnen 8 weken reageren. In deze fase proberen we al de waarde door de gemeente correct vastgesteld te krijgen. Als dat lukt is een bezwaarfase niet meer nodig.

Stap 3: Als na ontvangst van de beschikking blijkt dat de WOZ-waarde (nog steeds) te hoog is, zullen wij hiertegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift met een eigen WOZ-taxatie wordt naar de gemeente gezonden.

Stap 4: Wij vragen standaard om gehoord te worden om namens de klant in een hoorzitting eventuele aanvullende punten te benoemen. Daarna is het afwachten wanneer de gemeente uitspraak doet.

Stap 5: Ontvangst van de uitspraak op bezwaar. De WOZ-waarde in deze uitspraak wordt door een taxateur getoetst op juistheid. Als deze nog steeds te hoog is kunnen we de klant desgewenst begeleiden in een beroepsprocedure. Hierover moeten we met hen dan wel aanvullende afspraken maken.

Stap 6: Als u aangegeven heeft de klant te begeleiden met de aangifte erfbelasting, dan brengen we u na het afronden van de procedure zo snel mogelijk op de hoogte zodat u een correcte aangifte voor hen kan doen.

Doorlooptijd van de behandeling bezwaar

De doorlooptijd is afhankelijk van de gemeente. In beginsel heeft de gemeente tot eind van het jaar de tijd om uitspraak te doen en mogen zij deze termijn met 6 weken verlengen. Is het bezwaar de laatste 6 weken van het jaar ingediend, dan moet de gemeente binnen 6 weken uitspraak doen. Ook deze termijn mag met 6 weken verlengd worden.

Contact opnemen?

Wij zijn op werkdagen beschikbaar van 8:30 uur t/m 17:00 uur.

Succesvolle besparingen op erfbelasting

erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven
erfbelasting-huis-erven