WOZ bezwaar huurder bedrijfspand

Als huurder van een bedrijfspand heeft u een eigen belang bij een juiste WOZ waarde van het pand. De WOZ waarde bepaalt namelijk de hoogte van de OZB-gebruikersaanslag.

  • No cure no pay
  • U kunt bezwaar aanvragen binnen 6 weken na dagtekening
  • Onze taxateurs controleren of de WOZ-waarde te hoog is

OZB-gebruiker

Als huurder van een bedrijfspand heeft u een eigen belang bij een juiste WOZ waarde van het pand. De WOZ waarde bepaalt namelijk de hoogte van de OZB-gebruikersaanslag.

Het vaststellen van de WOZ waarden van bedrijfspanden is een ingewikkeld proces, omdat er allerlei juridische uitzonderingen van toepassing kunnen zijn. Hierdoor wordt de WOZ waarde vaak als vast gegeven aanvaard en niet door de huurder of zijn accountant betwist. Dit is zonde, want vaak is een verlaging van de WOZ waarde wel mogelijk.

Met een lagere WOZ waarde betaalt u minder OZB-gebruiker en rioolheffing als deze gekoppeld is aan de hoogte van de WOZ waarde.

Argumenten WOZ-bezwaar

De WOZ waarde van het bedrijfspand is het bedrag waarvoor het pand op waardepeildatum volgens de gemeente kon worden verkocht. De WOZ waarde is als het ware de fictieve verkoopprijs op peildatum 01-01-2018. De gemeente stelt aan de hand van verschillende elementen de hoogte van de WOZ waarde vast. In de meeste gevallen maakt de gemeente gebruik van de huurwaardekapitalisatiemethode (HWK-methode) of de gecorrigeerde vervangingswaardemethode (GVW-methode). Bij de HWK-methode hanteert de gemeente vaak een verkeerde huurwaarde, een te laag leegstandpercentage en/ of een te hoge kapitalisatiefactor. Hierdoor ontvangt u een te hoge WOZ waarde. Bij de GVW-methode gaat het vaak verkeerd bij het vaststellen van de herbouwwaarde, de technische- en functionele afschrijving en het toekennen van te veel primaire meters grond aan het hoofdgebouw. Heeft u het vermoeden dat één of meerdere van bovenstaande elementen onjuist zijn meegenomen in de waardering, dan is dat een goede reden om bezwaar aan te tekenen.

Procedure WOZ-bezwaar

WOZ-Consultants heeft namens vele huurders succesvol bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de WOZ waarde. Voordat wij namens u bezwaar aantekenen beoordelen onze taxateurs via een gratis quick-scan of de WOZ waarde te hoog is. Als uit deze beoordeling blijkt dat de WOZ waarde te hoog is vastgesteld kunnen wij namens u bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking bij de gemeente. Hiervoor dient u WOZ-Consultants te machtigen. Na ontvangst van de machtiging, de overeenkomst en een kopie van het aanslagbiljet tekenen wij namens u bezwaar aan.

Kosten

Bij een verlaging van de WOZ waarde betaalt de gemeente, via een wettelijke regeling, onze kosten. Zelf betaalt u slechts 25% van het lokale behaalde belastingvoordeel excl. BTW voor het desbetreffende jaar. Lukt het ons niet om de WOZ waarde te verlagen? Dan nemen wij ons verlies en brengen wij geen kosten bij u in rekening!