Particulier

Wij helpen u als particulier met het verlagen van de WOZ-waarde van uw woning. U bespaart niet alleen op de OZB, maar betaalt ook minder inkomsten- en waterschapsbelasting.

  • Deskundigenrapport voor € 49,50
  • U kunt bezwaar aanvragen binnen 6 weken na dagtekening
  • Onze taxateurs controleren of uw WOZ-waarde te hoog is

Waarom uw WOZ-waarde laten controleren en bezwaar indienen?

Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast op een vaste datum, ook wel waardepeildatum genoemd, namelijk 1 januari.

Bij de taxatie van de woning kijkt de gemeente naar prijzen van soortgelijke, (recent verkochte) woningen in de buurt. De gemeente moet hierbij rekening houden met de onderlinge verschillen tussen de beschikbare verkoopcijfers en uw woning. Doordat dit gemeentelijke proces veelal geautomatiseerd is, komt het vaak voor dat de WOZ-waarde te hoog wordt vastgesteld.

Bij een te hoge WOZ-waarde betaalt u al snel honderden euro’s per jaar te veel aan belastingen, zoals de onroerende zaak-, inkomsten-, erf- en waterschapsbelasting. U kunt gratis bezwaar aanvragen binnen 6 weken na dagtekening.

» Meer informatie over de aanvraag van een bezwaarprocedure

waarde_controleren

Bezwaar afgewezen? Wij beoordelen of WOZ-beroep kansrijk is.

Bent u het niet eens met de uitspraak dan kunnen wij namens u beroep aantekenen bij de rechtbank. Beroep is mogelijk wanneer u vindt dat de gemeente de WOZ-waarde onvoldoende heeft verlaagd of als de uitspraak op bezwaar handhavend is.

» Meer informatie over de aanvraag van een beroepsprocedure