✓ Bespaar gemiddeld €263,- per jaar         ✓ Grotere kans op succes – Ruim 85%          ✓ Gratis bezwaar maken          ✓ #1 op het gebied van WOZ-bezwaar

WOZ-bezwaar maken Oirschot

Wilt u ook minder belasting betalen in Oirschot?

Laat ons gratis namens u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wij zorgen dat een goed gemotiveerd bezwaarschrift naar de gemeente Oirschot wordt verzonden. Met dit bezwaar heeft u meer kans op een verlaging van de WOZ-waarde.

woz-amersfoort

WOZ-bezwaar maken Oirschot

Wilt u ook minder belasting betalen in Oirschot?

Laat ons gratis namens u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wij zorgen dat een goed gemotiveerd bezwaarschrift naar de gemeente Oirschot wordt verzonden. Met dit bezwaar heeft u meer kans op een verlaging van de WOZ-waarde.

woz-amersfoort
  • Bespaar gemiddeld € 263,- per jaar
  • Grotere kans op succes – Ruim 85%
  • Gratis bezwaar maken
  • #1 op het gebied van WOZ-bezwaar

Vragen? De helpdesk is van maandag t/m vrijdag van 08:30 t/m 17:00 uur bereikbaar.

WOZ-waarde Oirschot (NB)

De gemeente Oirschot (NB) verstuurt de meeste aanslagen en WOZ-beschikkingen in 2022 met dagtekening 23 februari 2022. Uit cijfers van de gemeente Oirschot (NB) zelf blijkt dat de gemiddelde woning afgelopen periode met 12,7% is gestegen. Uit marktonderzoek blijkt dat dit gemiddelde slechts voor een zeer kleine groep van objecten klopt en dat bijna 18-22% van alle woningen in Oirschot (NB) een onjuiste WOZ-waarde krijgen.

Gratis WOZ-bezwaar maken

Heeft u het vermoeden dat ook uw WOZ-waarde niet klopt? Laat hem dan gratis op juistheid controleren door WOZ-Consultants. Blijkt de WOZ-waarde te hoog, dan tekenen wij namens u bezwaar aan. In 85% van de door ons behandelde dossiers wordt de WOZ-waarde ook daadwerkelijk verlaagd.

Geen verlaging? geen kosten!

Als de WOZ-waarde wordt verlaagd betaalt de gemeente Oirschot (NB), via een wettelijke regeling onze kosten. Lukt het ons niet om de WOZ-waarde te verlagen, dan bent u ons niets verschuldigd. Kortom het inschakelen van WOZ-Consultants voor het maken van bezwaar kost u niets! U kunt er enkel financieel op vooruit gaan.

Algemene informatie

Inliggende woonplaatsen: Oost West En Middelbeers, Oirschot
Inwoners: 18842
Oppervlakte: 10284 ha
WOZ-objecten: 9151

WOZ bezwaar Oirschot

Waarom uw WOZ-waarde laten controleren en bezwaar maken?

Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast op een vaste datum, ook wel waardepeildatum genoemd, namelijk 1 januari.

Bij de taxatie van de woning kijkt de gemeente naar prijzen van soortgelijke, (recent verkochte) woningen in de buurt. De gemeente moet hierbij rekening houden met de onderlinge verschillen tussen de beschikbare verkoopcijfers en uw woning. Doordat dit gemeentelijke proces veelal geautomatiseerd is, komt het vaak voor dat de WOZ-waarde te hoog wordt vastgesteld.

Bij een te hoge WOZ-waarde betaalt u al snel honderden euro’s per jaar te veel aan belastingen, zoals de onroerende zaak-, inkomsten-, erf- en waterschapsbelasting. U kunt gratis bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening.

WOZ-waarde eigen woning

De hoogte van de WOZ-waarde bepaalt ook de hoogte van diverse belastingen:

  • de onroerendezaakbelasting (ozb)
  • inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • waterschapsbelasting.

Een te hoge WOZ-waarde zorgt er dus voor dat u te veel belasting betaalt. Gemiddeld stelt een gemeente voor 5% van het aantal woningen de WOZ waarde te hoog vast.

In de periode vanaf half januari tot begin maart versturen alle gemeenten in Nederland de zogenaamde WOZ-beschikkingen en aanslagen gemeentelijke belastingen.