✓ Bespaar gemiddeld €263,- per jaar         ✓ Grotere kans op succes – Ruim 85%          ✓ Gratis bezwaar maken          ✓ #1 op het gebied van WOZ-bezwaar

WOZ-bezwaar Den Haag

Wilt u ook minder belasting betalen in Den Haag?

Laat ons gratis namens u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wij zorgen dat een goed gemotiveerd bezwaarschrift naar de gemeente Den Haag wordt verzonden. Met dit bezwaar heeft u meer kans op een verlaging van de WOZ-waarde.

woz-amersfoort

WOZ-bezwaar Den Haag

Wilt u ook minder belasting betalen in Den Haag?

Laat ons gratis namens u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wij zorgen dat een goed gemotiveerd bezwaarschrift naar de gemeente Den Haag wordt verzonden. Met dit bezwaar heeft u meer kans op een verlaging van de WOZ-waarde.

woz-amersfoort
  • Bespaar gemiddeld € 263,- per jaar
  • Grotere kans op succes – Ruim 85%
  • Gratis bezwaar maken
  • #1 op het gebied van WOZ-bezwaar

Vragen? De helpdesk is van maandag t/m vrijdag van 08:30 t/m 17:00 uur bereikbaar.

WOZ-waarde Den Haag (ZH)

De gemeente Den Haag (ZH) verstuurt de meeste aanslagen en WOZ-beschikkingen in 2024 met dagtekening 9 februari 2024. Uit cijfers van de gemeente Den Haag (ZH) zelf blijkt dat de gemiddelde woning afgelopen periode met 0% is gedaald. Dit is een gemiddelde en kan dus per wijk, buurt, straat en zelfs per woning afwijken. Indien u twijfels heeft over de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning controleren we dat graag voor u. Daar waar onterecht afwijkingen van het gemiddelde geconstateerd wordt, kunnen we bezwaar voor u aantekenen.

Gratis WOZ-bezwaar maken

Heeft u het vermoeden dat ook uw WOZ-waarde niet klopt? Laat hem dan gratis op juistheid controleren door WOZ-Consultants. Blijkt de WOZ-waarde te hoog, dan tekenen wij namens u bezwaar aan. In 85% van de door ons behandelde dossiers wordt de WOZ-waarde ook daadwerkelijk verlaagd.

Start gratis WOZ-bezwaar

Geen verlaging? geen kosten!

Als de WOZ-waarde wordt verlaagd betaalt de gemeente Den Haag (ZH), via een wettelijke regeling onze kosten. Lukt het ons niet om de WOZ-waarde te verlagen, dan bent u ons niets verschuldigd. Kortom het inschakelen van WOZ-Consultants voor het maken van bezwaar kost u niets! U kunt er enkel financieel op vooruit gaan.

Algemene informatie

Inliggende woonplaatsen: 's-gravenhage
0 Inwoners
0 ha Oppervlakte
(onbekend) WOZ-objecten

OZB tarieven | Woningen

Gemiddelde stijging WOZ-waarde van woningen

Onderstaande percentages zijn door de gemeente berekend door nieuwe taxatiewaarden te vergelijken met vorige WOZ-waarden.

Gegevens worden geladen
2015 t.o.v. 2014-2.5 %
2016 t.o.v. 20151.5 %
2017 t.o.v. 20164.5 %
2018 t.o.v. 20178 %
2019 t.o.v. 201814 %
2020 t.o.v. 201913 %
2021 t.o.v. 2020(onbekend)
2022 t.o.v. 20219 %
2023 t.o.v. 20229 %
2024 t.o.v. 2023(onbekend)
Gemiddelde bedrag aan onroerende zaak belasting per jaar voor een woning in de gemeente Den Haag (ZH)
20142015201620172018202120222023
€ 138,-€ 129,-€ 127,-€ 127,-€ 118,-€ 148,-€ 139,-€ 817,-
Gegevens worden geladen

OZB tarief uitgedrukt in te betalen bedrag per €1.000,- WOZ-waarde van woningen.

  2024 2023
OZB eigenaar € 0,55 € 2,62

OZB tarieven | Niet woningen

Tariefontwikkeling onroerendezaakbelasting van niet-woningen
Gegevens worden geladen

OZB tarief uitgedrukt in te betalen bedrag per €1.000,- WOZ-waarde van niet-woningen.

  2024 2023
OZB eigenaar € 3,05 € 3,10
OZB gebruiker € 2,51 € 2,62

woz bezwaar den haag

Waarom uw WOZ-waarde laten controleren en bezwaar maken?

Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast op een vaste datum, ook wel waardepeildatum genoemd, namelijk 1 januari.

Bij de taxatie van de woning kijkt de gemeente naar prijzen van soortgelijke, (recent verkochte) woningen in de buurt. De gemeente moet hierbij rekening houden met de onderlinge verschillen tussen de beschikbare verkoopcijfers en uw woning. Doordat dit gemeentelijke proces veelal geautomatiseerd is, komt het vaak voor dat de WOZ-waarde te hoog wordt vastgesteld.

Bij een te hoge WOZ-waarde betaalt u al snel honderden euro’s per jaar te veel aan belastingen, zoals de onroerende zaak-, inkomsten-, erf- en waterschapsbelasting. U maak Gratis WOZ-bezwaar Den Haag binnen 6 weken na dagtekening.

WOZ-waarde eigen woning

De hoogte van de WOZ-waarde bepaalt ook de hoogte van diverse belastingen:

  • de onroerendezaakbelasting (ozb)
  • inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • waterschapsbelasting.

Een te hoge WOZ-waarde zorgt er dus voor dat u te veel belasting betaalt. Gemiddeld stelt een gemeente voor 5% van het aantal woningen de WOZ waarde te hoog vast.

In de periode vanaf half januari tot begin maart versturen alle gemeenten in Nederland de zogenaamde WOZ-beschikkingen en aanslagen gemeentelijke belastingen.