✓ Bespaar gemiddeld €263,- per jaar         ✓ Grotere kans op succes – Ruim 85%          ✓ Gratis bezwaar maken          ✓ #1 op het gebied van WOZ-bezwaar

WOZ-bezwaar maken Bergen

Wilt u ook minder belasting betalen in Bergen?

Laat ons gratis namens u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wij zorgen dat een goed gemotiveerd bezwaarschrift naar de gemeente Bergen wordt verzonden. Met dit bezwaar heeft u meer kans op een verlaging van de WOZ-waarde.

woz-amersfoort

WOZ-bezwaar maken Bergen

Wilt u ook minder belasting betalen in Bergen?

Laat ons gratis namens u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wij zorgen dat een goed gemotiveerd bezwaarschrift naar de gemeente Bergen wordt verzonden. Met dit bezwaar heeft u meer kans op een verlaging van de WOZ-waarde.

woz-amersfoort
  • Bespaar gemiddeld € 263,- per jaar
  • Grotere kans op succes – Ruim 85%
  • Gratis bezwaar maken
  • #1 op het gebied van WOZ-bezwaar

Vragen? De helpdesk is van maandag t/m vrijdag van 08:30 t/m 17:00 uur bereikbaar.

WOZ-waarde Bergen (NH)

De gemeente Bergen (NH) verstuurt de meeste aanslagen en WOZ-beschikkingen in 2024 met dagtekening 25 februari 2024. Uit cijfers van de gemeente Bergen (NH) zelf blijkt dat de gemiddelde woning afgelopen periode met 0% is gedaald. Uit marktonderzoek blijkt dat dit gemiddelde slechts voor een zeer kleine groep van objecten klopt en dat bijna 18-22% van alle woningen in Bergen (NH) een onjuiste WOZ-waarde krijgen.

Gratis WOZ-bezwaar maken

Heeft u het vermoeden dat ook uw WOZ-waarde niet klopt? Laat hem dan gratis op juistheid controleren door WOZ-Consultants. Blijkt de WOZ-waarde te hoog, dan tekenen wij namens u bezwaar aan. In 85% van de door ons behandelde dossiers wordt de WOZ-waarde ook daadwerkelijk verlaagd.

Start gratis WOZ-bezwaar

Geen verlaging? geen kosten!

Als de WOZ-waarde wordt verlaagd betaalt de gemeente Bergen (NH), via een wettelijke regeling onze kosten. Lukt het ons niet om de WOZ-waarde te verlagen, dan bent u ons niets verschuldigd. Kortom het inschakelen van WOZ-Consultants voor het maken van bezwaar kost u niets! U kunt er enkel financieel op vooruit gaan.

Algemene informatie

Inliggende woonplaatsen: Egmond Aan Den Hoef, Schoorl, Bergen Aan Zee, Egmond Aan Zee, Bergen Nh, Egmond-binnen, Groet
0 Inwoners
0 ha Oppervlakte
(onbekend) WOZ-objecten

OZB tarieven | Woningen

Gemiddelde stijging WOZ-waarde van woningen

Onderstaande percentages zijn door de gemeente berekend door nieuwe taxatiewaarden te vergelijken met vorige WOZ-waarden.

Gegevens worden geladen
2018 t.o.v. 20175.3 %
2019 t.o.v. 20186.9 %
2020 t.o.v. 20199 %
2021 t.o.v. 2020(onbekend)
2022 t.o.v. 20214.4 %
2023 t.o.v. 20228.9 %
2024 t.o.v. 2023(onbekend)
Gemiddelde bedrag aan onroerende zaak belasting per jaar voor een woning in de gemeente Bergen (NH)
202120222023
€ 420,-€ 436,-€ 385,-
Gegevens worden geladen

OZB tarief uitgedrukt in te betalen bedrag per €1.000,- WOZ-waarde van woningen.

  2024 2023
OZB eigenaar € 0,89 € 0,88

OZB tarieven | Niet woningen

Tariefontwikkeling onroerendezaakbelasting van niet-woningen
Gegevens worden geladen

OZB tarief uitgedrukt in te betalen bedrag per €1.000,- WOZ-waarde van niet-woningen.

  2024 2023
OZB eigenaar € 4,53 € 4,23
OZB gebruiker € 0,00 € 0,00

Waarom uw WOZ-waarde laten controleren en bezwaar maken?

Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast op een vaste datum, ook wel waardepeildatum genoemd, namelijk 1 januari.

Bij de taxatie van de woning kijkt de gemeente naar prijzen van soortgelijke, (recent verkochte) woningen in de buurt. De gemeente moet hierbij rekening houden met de onderlinge verschillen tussen de beschikbare verkoopcijfers en uw woning. Doordat dit gemeentelijke proces veelal geautomatiseerd is, komt het vaak voor dat de WOZ-waarde te hoog wordt vastgesteld.

Bij een te hoge WOZ-waarde betaalt u al snel honderden euro’s per jaar te veel aan belastingen, zoals de onroerende zaak-, inkomsten-, erf- en waterschapsbelasting. U kunt gratis bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening.

WOZ-waarde eigen woning

De hoogte van de WOZ-waarde bepaalt ook de hoogte van diverse belastingen:

  • de onroerendezaakbelasting (ozb)
  • inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • waterschapsbelasting.

Een te hoge WOZ-waarde zorgt er dus voor dat u te veel belasting betaalt. Gemiddeld stelt een gemeente voor 5% van het aantal woningen de WOZ waarde te hoog vast.

In de periode vanaf half januari tot begin maart versturen alle gemeenten in Nederland de zogenaamde WOZ-beschikkingen en aanslagen gemeentelijke belastingen.