WOZ bezwaar per gemeente

WOZ-Consultants verzamelt sinds 2009 alle tarieven onroerendezaakbelastingen, gemiddelde WOZ-waarden en andere relevante kengetallen per gemeente. Zo weten wij precies of de woonlasten in uw gemeente stijgen of dalen. De gemiddelde waardeontwikkeling binnen uw gemeente is ook voor de behandeling van uw WOZ bezwaar erg belangrijk.

Kies hier uw gemeente, woonplaats of belastingsamenwerking

Nadat u uw keuze heeft gemaakt wordt u naar de juiste pagina doorverwezen.

Top 10 grootste gemeenten in Nederland

Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Op peildatum 31 juli 2021 waren er 32 gemeenten met 100.000 inwoners of meer.

  1. Amsterdam
  2. Rotterdam
  3. Den Haag
  4. Utrecht
  5. Eindhoven
  6. Groningen
  7. Tilburg
  8. Almere
  9. Breda
  10. Nijmegen

WOZ-waarde per gemeente

De gemeente stuurt woningbezitters in de eerste 8 weken van elk jaar een WOZ-beschikking (Waardering Onroerende Zaken). Uit marktonderzoek blijkt dat het gemiddelde slechts voor een zeer kleine groep van objecten klopt en dat bijna 18-22% van alle woningen in Nederland een onjuiste WOZ-waarde krijgen.

Gratis WOZ-bezwaar maken

Heeft u het vermoeden dat ook uw WOZ-waarde niet klopt? Laat hem dan gratis op juistheid controleren door WOZ-Consultants. Blijkt de WOZ-waarde te hoog, dan tekenen wij namens u bezwaar aan. In 85% van de door ons behandelde dossiers wordt de WOZ-waarde ook daadwerkelijk verlaagd.

Geen verlaging? geen kosten!

Als de WOZ-waarde wordt verlaagd betaalt de gemeente, via een wettelijke regeling onze kosten. Lukt het ons niet om de WOZ-waarde te verlagen, dan bent u ons niets verschuldigd. Kortom het inschakelen van WOZ-Consultants voor het maken van bezwaar kost u niets! U kunt er enkel financieel op vooruit gaan.

Stijging WOZ-waarde

Voor het zesde jaar op rij zijn de WOZ-waarden van woningen gestegen. Hiermee bereiken de WOZ-waarden van woningen een recordhoogte.

In 2021 was een bestaande koopwoning gemiddeld 7,8 % duurder dan in 2020, de grootste stijging sinds de meting begon in 1995. Onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland, van het CBS en Kadaster, wijst uit dat de stijging in de provincie Groningen het grootst is.

Een jaar achter

De WOZ-waarde is de prijs die de meest biedende gegadigde bereid is voor een woning te betalen op waardepeildatum. Om deze waarde te bepalen wordt gekeken naar verkoopcijfers in de buurt en de onderlinge verschillen tussen deze woningen. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen (zoals bijvoorbeeld onroerende zaakbelasting), bij de belastingaangifte en eventueel bij een hypotheek.

De WOZ-waarde loopt achter op de markt. Er wordt gekeken naar wat de woning waard was op 1 januari van het jaar ervoor.

(bron: cbs.nl)