Schaliegas en WOZ bewaar maken

Mogelijke schaliegasboringen hebben in de afgelopen jaren tot veel onrust geleid in delen van Nederland. Met name in de gemeenten Boxtel, Haaren en Noordoostpolder, want daar zijn concrete plekken als proefboorlocaties aangewezen.

 

Hierop zijn burgerinitiatieven gestart om het bestuur van die gemeenten ervan te overtuigen dat schaliegas geen oplossing is voor de energievoorziening. Ook hebben deze burgerinitiatieven zich als doel gesteld de inwoners te informeren over de mogelijke gevolgen van schaliegasboringen. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenten Boxtel, Haaren en Noordoostpolder zich schaliegasvrij hebben verklaard. Ditzelfde geldt voor vele andere gemeenten en provincies.

 

Echter... de overheid en de gaslobby willen door met schaliegas. Het landsbelang zal aan het langste eind trekken met als gevolg dat er schaliegasboringen bij u in de achtertuin kunnen gaan plaatsvinden. Meer informatie over schaliegas is te vinden op de website van stichting schaliegasvrij Nederland: www.schaliegasvrij.nl

 

Bezwaar maken

Doel van dit initiatief is om “collectief bezwaar” te maken voor alle WOZ- objecten die in waarde zijn gedaald door de dreiging van schaliegasboringen. Het gaat hierbij om WOZ-objecten die aan één van onderstaande criteria voldoen:

1. Binnen een straal van 1,5 kilometer rond de bovengenoemde drie proefboorlocaties;

2. Binnen een straal van 1,5 tot 3 kilometer rond de bovengenoemde drie proefboorlocaties (het waardedrukkende effect is hier  wel aanwezig maar minder hoog dan de locatie onder punt 1 vermeld);

3. Rond andere beoogde boorlocaties (buiten de drie genoemde proefboorlocaties);

 

Bekijk de kaarten van Boxtel en Haaren om de zien of uw woning of bedrijfspand binnen bovengenoemde straal valt.

 

Als uw woning of bedrijfspand niet voldoen aan één van de voorwaarden genoemd in punt 1 tot en met 3, kunnen wij een regulier bezwaarschrift voor u indienen. Klik voor meer informatie daarover hier.

 

Voldoet uw object aan één van de voorwaarden genoemd in punt 1 tot en met 3 dan wordt een regulier bezwaarschrift ingediend en wordt dit schrijven aangevuld met een collectieve grief over schaliegas.

 

Om bezwaar namens u aan te kunnen tekenen vraagt WOZ-Consultants een ondertekende machtiging, overeenkomst en een kopie van de WOZ-beschikking bij u op.

 

Kosten

Als de WOZ waarde wordt verlaagd betaalt de gemeente, via een wettelijke regeling, onze kosten. Lukt het ons niet om de WOZ waarde te verlagen, dan nemen wij ons verlies. Kortom, het inschakelen van WOZ-Consultants kost u niets! U kunt er enkel financieel op vooruit gaan.

 

Uw deelname helpt de overheid ervan te overtuigen dat schaliegas niet in Nederland thuis hoort!

 

Direct aanmelden!

Inschrijven is zeer eenvoudig. Klik op onderstaande button en uw aanvraag is binnen 3 minuten afgerond.

 

 

Bekend van: RTL 4 RTL 7 RTL Z NVM BNR nieuwsradio De Zaak