Uw gegevens

Aanhef:  Dhr.  Mevr.
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

Objectgegevens

Postcode:
Nummer en toevoeging:  
 

WOZ-gegevens

U bent  Eigenaar  Huurder
U wilt een lagere WOZ waarde
 hogere WOZ waarde
WOZ-waarde: In hele euro's
Belastingjaar:
Naam belastingplichtige:
De volgende waardebepalende elementen zijn van invloed op mijn woning
Slecht onderhoud
Gedateerde afwerking
Bouwkundige gebreken
Slechte ligging algemeen
Ligging nabij Windmolens / Windturbines
Ligging onder of nabij hoogspanningsmasten
Ligging nabij zend / UMTS masten
Objectkenmerken gemeente kloppen niet
Referentie objecten gemeente kloppen niet
Aanvullende motivatie:
Wat is volgens u de WOZ waarde: In hele euro's

Ondertekening

  Hierbij verzoek ik WOZ-Consultants om de juistheid van de door mij opgegeven WOZ-waarde GRATIS te controleren.